غړو کوپراتیفونو ته د تخنیکي مرستو کول د ایفسي ګروپ د مسئولیتونو یوه برخه ده. د ایفسي ګروپ له لوري تخنیکي مرستې په بېلابېلو برخو کې ترسره کېږي. د تخنیکي مرستو خدمتونه د مالي پروګرامونو (سافټ وېر) وړاندې کول دي چې د Micro Banker په نوم یادېږي او د کوپراتیفونو په وسیله کارول کېږي، د پور ورکولو د تولیداتو طرح او جوړول، د کوپراتیفونو لپاره د معیاري پالیسي ګانو او پروسیجرونو جوړول، د موبایل له لاري د بانکدارۍ ټکنالوژۍ ورپېژندنه د کوپراتیفونو د کارکوونکو په وسیله، تر څو پوروړي خپل پورونه له دې لارې اړوند کوپراتیف ته ورکړي، د موثرې انرژي پر بنسټ د ځواک سمبالول، د ارزانه اړیکو نیولو بستې او داسې نور رانغاړي.
همداراز ایفسي ګروپ کوپراتیفونو ته د حسابدارۍ، د نړیوالې معیاري مالي راپور ورکونې او د کال د پای د حسابونو د بندولو په برخه کې هم تخنیکي مرستې وړاندې کوي.

اړیکه ونیسه

  • پته: دایفسی ګروپ دفتر، ده نودهبوری، دصوفی اسلام عالی ښوونځی ته مخامخ

    کابل - افغانستان
  •  ۱۰۱ ۶۶۶ ۷۲۸ (۰) ۹۳+
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Scroll to top