ایفسي ګروپ د افغانستان له اسلامي حکومت سره په قانوني ډول، په افغانستان کې د کوپراتیفونو د پیاوړتیا او روزنې په برخه کې له ځانګړي تمرکز سره ثبت او راجستر شوی دی. دا کوپراتیفونه د افغانستان په تر ټولو سختو بې امنه سیمو، د سهیل په هلمند، ارزګان، کندهار او د ختیځ په کنړ، خوست اولغمان کې عملیات لري. د افغانستان په کلو او بانډو کې اقتصادي پرمختګ د ایفسي ګروپ موخه ده. دا بنسټ او غړي کوپراتیفونه هر ډول مالي او غیر مالی مرستو ته اړتیا لري تر څو د افغانستان مظلوم ولس ته د لا ډېرو خدمتونو جوګه واوسېدای شي.
دې بنسټ او غړو کوپراتیفونو ته یې د بسپنه ورکولو اړوند پوښتنو لپاره له This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. سره اړیکې ټینګې کړئ.
د امریکايي ډالرو د بسپنې لپاره بانکي مالومات په لاندې ډول دي:

اړیکه ونیسه

  • پته: دایفسی ګروپ دفتر، ده نودهبوری، دصوفی اسلام عالی ښوونځی ته مخامخ

    کابل - افغانستان
  •  ۱۰۱ ۶۶۶ ۷۲۸ (۰) ۹۳+
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Scroll to top